مجتمع آموزشی عصرشایستگان دارای مجوزرسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور و وابسته وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی مرکز آموزش دوره های تخصصی ویژه بازار کار

1-تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه و تبلت

2-تعمیرات نرم افزاری تلفن همراه و تبلت

3-تعمیرات لپ تاپ