اعظم دلیر

مدرس برنامه نویسی ، طراحی سایت ، کامپیوتر و ...

مرتضی برزگر

مدرس ومشاور - مدرس تردی مکس و طراح داخلی ، مدرس کسب و کار آنلاین ، مدرس تولید محتوا ، مدیریت سایت حامی تک