اعظم دلیر

مدرس برنامه نویسی ، طراحی سایت ، کامپیوتر و ...

مرتضی برزگر

مدرس ومشاور کسب و کار و کارآفرینی و دیجیتال مارکتینگ